e-mail: topak.kratochvil@worldonline.cz
telefon: 312 662 205
© 2020 Všechna práva vyhrazena
Rodinná stavební firma
Jiří Kratochvíl
Již více jak 25 let na trhu
TOPlist
Tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo NIBE typu vzduch-voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku zhotovit hlubinný vrt nebo plošný zemní kolektor. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu.

Žádné z tepelných čerpadel vzduch-voda, která jsou na trhu dostupná, nedokáže pokrýt nároky na vytápění po celý rok, přesto přináší tento typ tepelného čerpadla značné úspory. V bivalentním provozním režimu pokrývá většinu nároků na vytápění velmi úsporným způsobem a proto se stávající kotel využívá pouze k pokrytí vytápěcích špiček. Při monoenergeitickém provozu (kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa) je tepelné čerpadlo schopné pokrýt většinu požadavků na vytápění a topné těleso se zapíná pouze během špiček, při velmi nízkých venkovních teplotách.
Oblasti využití tepelného čerpadla vzduch-voda
Hlavními součástmi tepelného čerpadla jsou kom- presor, expanzní ventil a dva tepelné výměníky (vý-
parník a kondenzátor).

Ventilátor vhání venkovní vzduch do tepelného čer-padla, kde se dostává do styku s výparníkem. Ten je
zapojen do uzavřené soustavy obsahující chladivo,
které se vypařuje při velmi nízkých teplotách. Když
se venkovní vzduch dostane do styku s výparníkem,
z chladiva se stane plyn.

Potom se tento plyn stlačí v kompresoru a získá
natolik vysokou teplotu, aby mohla být v konden-zátoru předána topnému systému domu. Zároveň
se chladivo vrátí do kapalného stavu a je připrave-
no k dalšímu přechodu do plynného skupenství a
k získání nového tepla.

Průměrný celoroční příkon a výkon tohoto zařízení
udává topný faktor 3. To znamená, že pokud spo-třebujete 15 000 kWh na vytápění a ohřev vody, po
instalaci tohoto čerpadla spotřebujete průměrně
5 000 kWh. Přesné úspory záleží na klimatu v místě
domu, na typu topného systému, zda je nízkotep-lotní či vysokoteplotní.
Princip tepelného čerpadla vzduch-voda
zpět